27 mei Crisis en besluitvorming (verdiepingsmodule)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Den Haag

Beslissingen nemen heeft te maken met informatieverwerking, cognitieve patronen en stimuli uit de omgeving. Besluitvorming verloopt vaak intuïtief en onbewust. Dit brengt grote voordelen maar ook risico’s met zich mee. Hoe gaan besluitvormers om met het nemen van kritieke besluiten in situaties die gekenmerkt worden door een hoge mate van onzekerheid? Je wilt immers geen besluit nemen dat de crisissituatie alleen maar verergert! In deze training neemt een deskundige je mee op weg om meer inzicht te krijgen in hoe onze hersenen ons aansturen in het nemen van beslissingen, met name in tijden waarin je onder hoogspanning staat.