28 mei Basiscursus crisisbeheersing drinkwater en milieu (opleiding)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Den Haag

Deze basiscursus crisisbeheersing is meer toegeschreven naar de onderwerpen milieu en drinkwater. Extra aandacht is er voor het veld waarin het CET-md opereert. De basiscursus richt zich op: het leveren van specialistische kennis tijdens een incident of crisis, op lokaal of regionaal niveau, op zodanige wijze dat hierover een eenduidig advies kan worden gegeven aan bestuurders of (crisis)leidinggevenden ter plaatse. Denk hierbij aan complexe en grootschalige incidenten zoals ernstige milieuverontreinigingen, verstoringen van de drinkwatervoorziening of de gevolgen van terroristische aanslagen. Het CET-md is opgezet om in juist die behoefte te voorzien.