28 november Verslaglegger (roltraining)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Utrecht

Crisisteams werken vaak onder hoge tijdsdruk. De informatie waarover zij beschikken, is bijna altijd onvolledig, onderling strijdig en neemt bij een crisis enorm snel toe. Het team werkt veelal in een stressvolle situatie én in de volle aandacht van politiek en media. Dit maakt overleggen tijdens crisis anders dan reguliere overleggen.

De verslaglegger is een belangrijke partner voor de voorzitter om de structuur en de voortgang van het crisisoverleg te bewaken. Hij/zij stelt de conceptagenda voor van het crisisoverleg op, houdt de presentielijst bij en stelt tijdig vragen ter verduidelijking voor een goede verslaglegging én legt de tijdens het overleg gezamenlijk genomen besluiten vast waardoor een eenduidig beeld ontstaat en misverstanden worden voorkomen.

Verslaglegger