25 september Netwerkdag Stralingsincidenten

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Capgemini te Utrecht

Een belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie is een goede samenwerking tussen crisiscollega’s/partners. Daarvoor is kennis nodig. Kennis van elkaars rol en taak tijdens een crisis, maar juist ook het gezicht achter de naam.

Daarom organiseert het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) met medewerking van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de

Netwerkdag Stralingsincidenten: Een zeer uitgebreid kennisprogramma met keynote sprekers, kennissessies en workshopsessies. Je krijgt op deze dag de laatste ontwikkelingen mee en maakt kennis met crisisfunctionarissen vanuit andere organisaties.

Deze dag is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen met een rol in de crisisbeheersing bij stralingsincidenten (denk aan medewerkers van nucleaire installaties, gemeenten, veiligheidsregio’s, departementen, kennisinstituten etcetera). Maximaal 100 deelnemers kunnen deelnemen aan dit evenement, dus meld je snel aan.

Registratieformulier netwerkdag stralingsincidenten

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de netwerkdag stralingsincidenten *

field_hint

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een netwerkdag te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een netwerkdag te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een netwerkdag te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat de netwerkdag heeft plaatsgevonden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *