25 september Netwerkdag Stralingsincidenten

Activiteitendata
-
Capgemini te Utrecht

Een belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie is een goede samenwerking tussen crisiscollega’s/partners. Daarvoor is kennis nodig. Kennis van elkaars rol en taak tijdens een crisis, maar juist ook het gezicht achter de naam.

Daarom organiseert het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) met medewerking van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de Netwerkdag Stralingsincidenten op 25 september 2019. Deze dag is bedoeld om diegenen die zich bezig houden met de voorbereiding- en respons op stralingsincidenten te informeren over een aantal actuele thema’s en hierover met elkaar van gedachten te wisselen: Waar staan we op dit moment met het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten en waar gaan we heen de komende tijd? Wil jij dit ook weten? Reserveer dan 25 september 2019 in jouw agenda en geef via dccinfo@rws.nl door dat je de uitnodiging wilt ontvangen. Op een later moment volgt meer informatie over het programma en de mogelijkheid om je definitief aan te melden.