15 april Crisisbeheersing voor gevorderden (opleiding)

Activiteitendata
-
Den Haag

De verdiepingsmodule Crisisbeheersing voor gevorderden gaat dieper in op hetgeen wat in de basiscursus Crisisbheersing is behandeld. De basisbeginselen worden herhaald en verder uitgediept met een toelichting van relevante wetgeving en andere organisatorische vraagstukken die verband houden met het bestrijden van rampen en crises. Crisisbeheersing op nationaal niveau krijgt nadrukkelijk meer aandacht.

Registratieformulier Cursus crisisbeheersing voor gevorderden

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Cursus crisisbeheersing voor gevorderden *

Actuele data van trainingen vind je in de Opleidingsagenda

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *