16 januari Samen de crisis managen!

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
WMCN te Lelystad

VOL: er zijn al zoveel aanmeldingen binnengekomen, dat we helaas de inschrijving hebben moeten sluiten. Bij een succesvolle middag willen we zeker kijken of we dit vaker kunnen herhalen.

De aanvaring met de stuw bij Grave (2016), de olieverontreiniging in de haven van Rotterdam (2018), de gevolgen van langere periodes van droogte (2018, 2019), overboord geslagen containers in het Waddengebied (2019): het zijn allemaal voorbeelden van crisissituaties in de afgelopen jaren waarbij de crisisorganisaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de betreffende veiligheidsregio’s betrokken zijn geweest. Er is veel geïnvesteerd in samenwerking maar toch blijkt de praktijk soms nog complexer dan gedacht.

Kent u de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat? Hoe zit het met samenwerking tussen algemene en functionele keten als er meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn? Wat doen het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) IenW, drinkwaterbedrijven, waterschappen of bijvoorbeeld het crisisexpertteam milieu en drinkwater bij een incident of crisis? Wanneer heeft het DCC Infrastructuur en Water een coördinerende rol? Het zijn vragen die centraal staan in deze netwerkbijeenkomst. We nodigen u graag uit om deze middag de samenwerking te verdiepen!


Voor wie?
De samenwerking van crisisfunctionarissen in de warme fase staat deze bijeenkomst centraal en is daarom interessant voor functies in de:
- Algemene kolom (veiligheidsregio’s): calamiteitencoördinatoren, leiders CoPI, regionaal operationeel leiders, voorzitters beleidsteam en de informatiemanagers.
- Functionele kolom (zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, drinkwaterbedrijven en Crisisexpertteam milieu en drinkwater): voorzitters, informatiecoördinatoren, adviseurs crisisbeheersing, liaisons en inhoudelijk adviseurs.

“Een crisis los je niet alleen op. Daarom wil ik de komende jaren extra aandacht besteden aan het versterken van de samenwerking tussen IenW en de veiligheidsregio’s,” Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat”.


Programma
Het programma start om 13.00 uur. Na een tweetal inleidingen door Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat en Saskia van den Broek, regionaal operationeel leider Veiligheidsregio Fryslân, gaat u aan de hand van een scenario met uw partners in gesprek over de vragen:

1. Wat is er aan de hand?

2. Wat is er aan te doen?

3. Wie doet wat en informeert wie?

4. Kan het nog beter?

Daarnaast krijgt u een rondleiding door het watermanagementcentrum en er is voldoende gelegenheid om te netwerken.


Aanmelden
Meld u nu aan via de MijnIFV. Heeft u nog geen Mijn.IFV-account? Registreer u eenvoudig in enkele stappen.


Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoon
026 355 22 08, e-mail kennisevents@ifv.nl.