07 juli Webinar ‘de virtuele crisisorganisatie II'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
ONLINE

Wat betekent online vergaderen op de invulling van de crisisrollen; interactief vervolgsessie op het webinar van 30 juni.

Webinar ‘de virtuele Crisisorganisatie’ I
In de tijd van de COVID-19 pandemie zijn veel crisisorganisaties, waaronder het DCC van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, genoodzaakt anders dan normaal te werken. Medewerkers werken op kantoor, elders binnen de departementen of vanuit de thuissituatie waar nieuwe en andere vormen van afleiding, van het met elkaar communiceren, van het uitwisselen van informatie en van mentale belasting om de hoek komen kijken. Contact zoeken met collega’s geschiedt telefonisch, via mail, SMS, WhatsApp of via videoconference, telco’s of via voice messaging. Nieuwe vormen van inspanning, informatiemanagement, bereikbaarheid, concentratie en afstemming en samenwerking hebben voor- en nadelen. Dit nieuwe werken is als gevolg van de impact van COVID-19 min of meer opgedrongen aan medewerkers. Dit is een goed moment om de virtuele/online crisisorganisatie te evalueren en voor de toekomst te verbeteren.  

Ofwel, het vervullen van een rol in een crisisorganisatie die ‘virtueel’ opgezet moet worden kan lastig en stressvol zijn. Deze module gaat in op vragen als:

  • Hoe zet je succesvol een virtuele crisisorganisatie op?
  • Hoe vervul je (individueel) vanuit huis of derde locatie goed je rol in de crisisorganisatie?
  • Wat heb je daarvoor aan voorzieningen/tooling, training, proces en methoden e.d. nodig (wat werkt en wat behoeft verbetering)?
  • Wat voor een soort stress levert dit op en hoe herken je het bij jezelf en bij anderen?
  • Wat kan je doen om stress te beperken bij jezelf en bij anderen?
  • Welke online-vergaderetiketten dienen gevolgd te worden?
  • Welke systemen (Zoom, Facetime, GoToMeeting etc.) zijn veilig en efficiënt in gebruik?

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dccoto@rws.nl.