11 juni Adviseur Crisisbeheersing (roltraining)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Utrecht

Tijdens deze training leer je de taken en verantwoordelijkheden van de adviseur crisisbeheersing in de crisisbeheersing en beleid in de warme fase. En je leert wat er nodig is voor een betrouwbare alarmerings- en opschalingsprocedure. Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachtspunten in beeld. Juist omdat netwerken van belang is in deze rol, zal aan deze vaardigheid ruim aandacht besteed worden; bijvoorbeeld, hoe geef ik vorm aan netwerkmanagement?

Registratieformulier roltraining Adviseur crisisbeheersing

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining Adviseur crisisbeheersing *

Actuele data van trainingen vind je in de Opleidingsagenda

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *