14 mei Adviseur Crisiscommunicatie (roltraining)

Activiteitendata
-
Utrecht

De training adviseur crisiscommunicatie bereidt communicatieprofessionals voor op hun specifieke rol tijdens vergaderingen van een crisisteam. De deelnemers worden ingewijd in de wereld van de crisisbeheersing en leren hoe ze optimaal bij kunnen dragen aan het functioneren van het crisisteam. Vragen als ‘hoe zorg ik voor een goede advisering aan de voorzitter’ en ‘hoe werkt  het  crisisbesluitvormingsproces’  krijgen dan ook de nodige aandacht. Ook taken als het uitvoeren van een mediascan, het opstellen van een communicatiestrategie en eventuele woordvoering komen aan bod. De training kenmerkt zich door ‘ervarend leren’ aan de hand van oefeningen en simulaties met een realistisch scenario. Ook door uitwisseling van ervaringen zullen knel- en aandachtspunten naar voren komen.

Registratieformulier roltraining adviseur crisiscommunicatie

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining adviseur crisiscommunicatie *

Actuele data van trainingen vind je in de Opleidingsagenda

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *