05 november Mindmanager (softwaretraining)

Activiteitendata
-
Den Haag

Deelnemers die de vaardigheidstraining Mindmappen gevolgd hebben en gebruik willen gaan maken van de ondersteunende software. Dit is het systeem dat het ministerie van IenW aanbiedt.

Vereiste voor de training is dat je toegang hebt tot Mindmanager.

Registratieformulier Mindmanager (software training)

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Mindmanager (software training) *

Actuele data van trainingen vind je in de Opleidingsagenda

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *