01 oktober Netwerkdag Water

Activiteitendata
-
ONLINE

Op 1 oktober 2020 vindt tussen 09:00 en 12:45 uur de Netwerkdag Water 2020 plaats. Het belooft een dynamische online bijeenkomst te worden met de titel ‘Crisis onder de waterlijn.’ Wat kunnen we gezamenlijk doen als een crisis blijft sluimeren en af en toe urgent wordt, zoals we afgelopen zomer bij droogte hebben gezien? Wanneer schalen we dan af, en wie neemt over? Is er op de lange termijn nog wel sprake van een ‘crisis’? Antwoorden op deze vragen gaan we samen verkennen.

Programma

U bent onderdeel van een boeiend en interactief programma met onder meer:

 • Welkom en visie op uitdagingen bij langdurige (water)crisis door Michèle Blom (dgRWS en voorzitter SMWO);

 • Tafelgesprekken en reflectie met drie leden van het SMWO directeurenoverleg. Kees Vonk, namens de waterschappen, Edith Kuijper, namens het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van IenW en Maarten Dewachter - hoofd LOCC;

 • Rick Koster over menselijke gedrag, groepsdynamiek, ons brein en crisis;

 • Welke lessons learned uit Covid19 zijn van belang bij een langdurige water crisis. Edith Leentvaar, Hoofd sectie Gezondheid en Zorg Landelijke Operationeel Team Corona.

Deelsessies

Ook zijn er deelsessies gepland. U kunt zich voor één van onderstaande deelsessies aanmelden.

 • Reflectie op de regionaal-landelijke samenwerking gedurende COVID-19
  Spreker: Albert Jan van Maren, Operationeel Leider Landelijke Operationeel Team Corona
 • Online samenwerken: hoe bestrijden we een watercrisis vanuit huis?
  Spreker: Hans de Vries,  werkzaam bij Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en voorzitter Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling – en Overstromingen
 • Informatie management tijdens “onrealistisch” lange, onzekere en grote crises.
  Spreker: Rik de Schepper werkzaam bij Waterschap Rivierenland

U oefent met online samenwerking in kleine groepjes in onze Digitale Werkplaats.

Aan het eind van de bijeenkomst heeft u als deelnemer:

 • Uw netwerk uitgebreid met diverse nieuwe contacten;
 • Nieuwe inzichten gekregen hoe gezamenlijk tijdens een langdurige (water)crisis te handelen;
 • Ervaren welke tools goed werken om dynamisch en effectief online overleg te houden.

Voor wie?

De netwerkdag is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij het crisismanagement rondom water, zoals bestuurders, directeurs en managers, crisis- en calamiteitencoördinatoren, communicatieprofessionals en inhoudelijk adviseurs.

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor de Netwerkdag Water.

Registratieformulier Netwerkdag Water 2020

U kunt een keuze maken uit één van de volgende deelsessies:verplicht *

Deelnemers mogen max 1. deelsessie kiezen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor de Netwerkdag Water 2020 te verwerken. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor de Netwerkdag Water 2020 te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor de Netwerkdag Water 2020 te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers. Uw gegeven worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afloop van de Netwerkdag Water 2020 worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *