06 oktober Netwerkdag Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Activiteitendata
-
Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Het centrale thema voor 2020 is: Perceptie van Risico’s
Bedrijven die te maken hebben met vervoer, opslag, verwerking en gebruik van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Maar als er een incident is of dreigt, zoals een brand of een ongeluk, kan de impact groot zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen terechtkomen in de lucht, bodem of in het water. Om welke stoffen gaat het dan precies? Wat betekent dat voor de volksgezondheid? Kunnen we bepaalde gewassen van het land nog veilig eten? Wat betekent het voor onze drinkwatervoorziening? En hoe kunnen we voorkomen dat gevaarlijke stoffen zich verder verspreiden? En hoe communiceren wij daarover?

Organisatie

De netwerkdag wordt georganiseerd door het ‘Expert- en Adviesnetwerk milieu en drinkwater’ (beter bekend als CET-md) in samenwerking met het GAGS-platform en Vakgroep IBGS van Brandweer Nederland.

Doelgroep

AGS/MPL, GAGS, crisiscoördinatoren drinkwaterbedrijven, Veiligheidsregio’s en (Rijks)overheid en Experts bij de aangesloten instituten binnen de CrisisExpertTeams.