08 oktober Basiscursus crisisbeheersing nucleair

Activiteitendata
-
ONLINE

De basiscursus geeft inzicht in de landelijk organisatie en structuur van de nucleaire crisisbeheersing op zowel, regionaal als nationaal niveau. Naast basiskennis en informatie, wordt sterk interactie aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken. De deelnemers zullen in groepjes samenwerken. Er wordt van de deelnemers dan ook veel interactie verwacht.

Doelgroep

De basiscursus is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen. Deelname is kosteloos. Enkele dagen voor de cursus ontvangen aangemelde collega’s de link en verdere gegevens om deel te kunnen nemen aan de cursus.