07 september Basiscursus cyberincidenten voor Rijkswaterstaat

Activiteitendata
-
Utrecht

Het doel is om de deelnemers basiskennis te geven over de (inter-) departementale crisisbeheersingsorganisatie die in werking treedt bij (mogelijke) cyberincidenten.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Verantwoordelijkheidsverdeling¬†bij cyber incidenten
  • (inter-) departementale crisisbeheersingsorganisatie IenW (korte uitleg)
  • Expertgroep Cyber Incidenten (samenstelling, doel en taken)
  • Toelichting op verschillende cyber scenario's (conform het nationaal crisisplan ICT)
  • Mogelijke uitdagingen, dilemma's en handelingsperspectieven voor IenW bij cyber incidenten.

Doelgroep

De basiscursus cyberincidenten is voor zowel crisisfunctionarissen als voor de functionarissen die werkzaam zijn bij Rijkswaterstaat.

Registratieformulier Basiscursus crisisbeheersing bij cyberincidenten

Hierbij wil ik mij aanmelden voor Basiscursus crisisbeheersing bij cyberincidentenverplicht *

Actuele data van trainingen vind je in de Opleidingsagenda

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *