16 juni Strategisch crisismanagement - uitgesteld tot na de zomer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie ONLINE

Crises leiden tot steeds grotere strategische uitdagingen. Desondanks is het strategisch niveau vaak minder goed voorbereid dan het operationele niveau. Het strategisch niveau heeft minder crisiservaring, omdat zij minder vaak trainen op crises en omdat crises op dit niveau relatief weinig voorkomen. Hierdoor weet het strategisch niveau tijdens een crisis niet altijd wat van hen verwacht wordt en welke besluiten alleen zij mogen (en soms moeten) nemen.

Wat mogen we van de top van een organisatie en hun strategisch adviseurs verwachten? Op welke wijze kunnen de strategisch adviseurs het strategisch niveau het beste ondersteunen? Wat zijn de besluiten die uitsluitend op strategisch niveau genomen mogen worden tijdens een crisis? En hoe kunnen bestuurders en strategisch adviseurs deze besluiten distilleren uit een grote brei aan informatie? Deze module legt uit wat strategisch crisismanagement is en geeft antwoord op bovenstaande vragen.

Programma

In deze module leert u wat strategisch crisismanagement is, welke problemen de crisisrespons belemmeren, welke crisismanagementtaken tot het strategisch niveau behoren, hoe u de strategische besluiten snel en eenvoudig kunt identificeren, en welke vragen u hierbij kunnen helpen. De module bestaat uit een informatief deel met lesvideo’s van experts, interviews en achtergrondliteratuur, en een interactief deel waarin een opdracht plenair met alle deelnemers wordt besproken. De opdracht van deze module gaat in op het snel kunnen identificeren van strategische besluiten.

Doelgroep

Deze module is vooral gericht op strategisch adviseurs en bestuurders. De module biedt strategisch adviseurs veel praktische en bruikbare handvatten in de vorm van stappenplannen en checklists. Bestuurders leren in deze module welke besluiten strategisch zijn (waar zij verantwoordelijk voor zijn) en welke besluiten zij moeten overlaten aan het operationele niveau. Na volledige afronding van de module ontvangen deelnemers automatisch een certificaat.

Duur

Het voltooien van het informatieve gedeelte van de module duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Deelnemers kunnen de module in hun eigen tijd doorlopen. Het informatieve deel van de module Strategisch crisismanagement is vanaf woensdag 26 mei 2021 na 9.00 uur online (in eigen tijd) te volgen.

De interactieve sessie van deze module zal op woensdag 16 juni 2021 van 9.00 uur tot 10.30 uur plaatsvinden. Via de discussiegroep op het online leerplatform kunt u vragen stellen aan medecursisten of aan gastsprekers. Tijdens de interactieve sessie kunt u vragen stellen over de inhoud van de stof, de opdracht bespreken of in discussie gaan met uw mededeelnemers over (het belang van) strategisch crisismanagement.

Inschrijven

Lijkt het u leuk en interessant om de module Strategisch crisismanagement te volgen? Dat kan! U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar siebeoverdijk@crisisplan.nl, waarin u uw voor- en achternaam, mailadres, organisatie, functie en eventueel uw mobiele telefoonnummer vermeldt, en waarin u aangeeft welke module(s) u wil volgen.