18 maart COVID-19 als grensoverschrijdende crisis

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie ONLINE

Ondanks dat hedendaagse samenlevingen beter dan ooit zijn voorbereid op crises en rampen, zijn we nog steeds niet voldoende voorbereid op grensoverschrijdende crises. Dit type crisis overschrijdt geografische, systeem- en/of organisatiegrenzen en raakt meerdere beleidssectoren. Hierdoor is het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het managen van zulke crises. Dit belemmert een snelle en effectieve crisisrespons. COVID-19, de vulkaanuitbarsting op IJsland (2010), de financiële crisis (2007 – 2011), de vluchtelingencrisis (vanaf 2015) en klimaatverandering zijn allemaal voorbeelden van grensoverschrijdende crises. Hoe gaan we met dit soort crises en hoe zorgen we dat onze organisaties hier in de toekomst beter op zijn voorbereid?

Programma

In deze module leert u aan de hand van COVID-19 wat de karakteristieken van een grensoverschrijdende crisis zijn, wat de impact van een grensoverschrijdende crisis kan zijn voor uw organisatie, hoe andere organisaties deze grensoverschrijdende crisis hebben ervaren en hoe u uw organisatie beter kunt voorbereiden op een grensoverschrijdende crisis. De module bestaat uit een informatief deel met videopresentaties van experts, interviews, en achtergrondliteratuur, een voor te bereiden opdracht en een interactief deel waarin de eerder verschafte opdracht plenair met alle deelnemers wordt besproken. De opdracht die aan deze module verbonden is, gaat in op de vraag welke impact grensoverschrijdende crises kunnen hebben op uw organisatie en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Doelgroep en voorkennis

Deze module is bedoeld voor iedere medewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners indien hij/zij een rol vervult binnen de crisisorganisatie. De module verschaft hun theoretische achtergronden over grensoverschrijdende crises en aanbevelingen van experts. Na volledige afronding van de module ontvangen deelnemers automatisch een certificaat. Voor het volgen van deze module is geen voorkennis vereist.

Duur

Het voltooien van het informatieve gedeelte van de module duurt ongeveer 2 tot 3 uur. U kunt deze module in uw eigen tijd voltooien. Het informatieve deel van de module is vanaf woensdag 24 februari 2021 na 9.00 uur online (in eigen tijd) te volgen.

Het interactieve deel van deze module zal op donderdag 18 maart 2021 van 9.00 uur tot 10.30 uur plaatsvinden. U kan op het online leerplatform vragen stellen aan medecursisten of aan gastsprekers via de discussiegroep. Tijdens het interactieve deel kunt u vragen stellen over de inhoud van de stof, de opdracht bespreken of in discussie gaan met uw mededeelnemers over (de impact van) grensoverschrijdende crises.

Aanmelden

Lijkt het u leuk en interessant om de module COVID-19 als grensoverschrijdende crisis te volgen? Dat kan! U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar siebeoverdijk@crisisplan.nl, waarin u uw voor- en achternaam, mailadres, organisatie, functie en eventueel uw mobiele telefoonnummer vermeldt, en waarin u aangeeft welke module(s) u wil volgen. U kunt zich inschrijven tot en met 16 maart.