11 mei Webinar institutionele crisisbeheersing (vervolg)

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie ONLINE

Het kan de meest succesvolle organisaties overkomen. Een incident, een krantenartikel of een filmpje dat ‘viral’ gaat op het internet. Vette krantenkoppen, jagende journalisten, verontwaardigde politici, boze burgers en een mediastorm die organisatieleiders volledig verrast. Hun verweer (“We moeten eerst het onderzoek afwachten”) maakt weinig indruk, of leidt tot hoongelach op sociale media. Zo kan een organisatie plotseling in een institutionele crisis belanden. Een institutionele crisis markeert een periode waarin een organisatie plotseling fel wordt bekritiseerd door burgers, media en politici. Het publieke en politieke vertrouwen in een organisatie verdwijnt als sneeuw voor de zon. Een institutionele crisis kan iedere organisatie treffen: het overkwam de Haagse politie bij de dood van Mitch Henriquez en de Belastingdienst bij de Toeslagenaffaire.

Hoe komt een organisatie in een dergelijke situatie terecht? En hoe gaat men daar als professionele crisismanager, strategisch beleidsadviseur of bestuurder mee om? In deze module leert u wat een institutionele crisis is en krijgt u handvatten aangereikt voor het herkennen en managen van dit type crisis.

Programma

In deze module leert u wat de kenmerken, de dynamieken en voorbeelden van institutionele crises zijn. U leert wat de impact van een institutionele crises voor uw organisatie of afdeling kan betekenen. Na het afronden van deze module kunt u binnen uw organisatie strategieën toepassen waardoor u de voedingsbodem van een institutionele crisis kan ontdekken, kritieke incidenten kunt herkennen en effectief kunt interveniëren om een institutionele crisis te voorkomen of neutraliseren. Deze module bestaat uit een informatief deel met animaties, video's, interviews en colleges, en een interactief deel waarin een opdracht plenair met alle deelnemers wordt besproken. In de opdracht van deze module ontwikkelt u een strategie op voor een voorstelbare institutionele crisis binnen uw organisatie.

Doelgroep

Deze module richt zich voornamelijk op crisismanagers, strategisch beleidsadviseurs en bestuurders die zich beseffen dat een institutionele crisis iedere organisatie kan overkomen en die hun organisatie hier adequaat op willen voorbereiden. De module leert hun de theoretische achtergronden, voorbeelden en aanbevelingen hoe zij moeten reageren tijdens zo’n crisis. Na volledige afronding van de module ontvangen deelnemers automatisch een certificaat.

Duur

Het completeren van het informatieve gedeelte van de module duurt ongeveer 2 à 3 uur. U kunt deze module in uw eigen tijd voltooien. Het informatieve gedeelte van de module Institutionele crisis wordt op woensdag 21 april 2021 na 9.00 uur online gezet.

De interactieve sessie van deze module zal op dinsdag 11 mei 2021 van 9.00 uur tot 10.30 uur plaatsvinden. U kan op het online leerplatform vragen stellen aan medecursisten of aan gastsprekers via de discussiegroep. Tijdens de interactieve sessie kunt u vragen stellen over de inhoud van de stof, de opdracht bespreken of in discussie gaan met uw mededeelnemers over de impact die een institutionele crisis op uw organisatie kan hebben.

Inschrijven

Lijkt het u leuk en interessant om de module Institutionele crisis te volgen? Dat kan! U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar siebeoverdijk@crisisplan.nl, waarin u uw voor- en achternaam, mailadres, organisatie, functie en eventueel uw mobiele telefoonnummer vermeldt, en waarin u aangeeft welke module(s) u wil volgen.