22 november Verdiepingsmodule (extreem) weer

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie FYSIEK

Deze verdiepingsmodule is bedoelt om deelnemers basiskennis bij te brengen over het (Nederlandse) weer en de taken van het KNMI. In de module wordt speciale aandacht besteed aan de kansverwachtingen en waarschuwingssytematiek: hoe komen kansverwachtingen tot stand, hoe (on)zeker zijn deze en hoe moet je ze interpreteren. Ook wordt stilgestaan bij de impact van verwacht (extreem) weer op de maatschappij.

Fysieke bijeenkomst vindt op het KNMI plaats op 22 november. Indien ivm Covid regels aangescherpt zouden worden en fysiek niet mogelijk is, dan vindt de cursus online plaats in blokken op 22 en 23 november 2021. Houdt dus 23 november ook vrij.

Programma

Maandag 22 nov
9.00-9.15     Introductie (Marcel van Schaik en Cyrill Taminiau)
9.15-9.45     Algemene circulatie
9.45-10.15   Weersystemen
10.15-11.00 Het werk in de weerkamer
11.00-12.00 Weersystemen en luchtmassa’s

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Waarneemsystemen (Hidde Leijnse)
13.45-14.30 Model(ontwikkeling) (Sander Tijm)
14.30-14.45 Pauze
14.45-15.15 Kansverwachtingen (Maurice Schmeits)
15.15-16.00 Toelichting samenwerking vanuit WIT (Gijs de Leeuw)
16.00-16.45 Waarschuwingssystematiek (Hisso Homan)
16.45-17.00 Evaluatie (Hisso Homan en Gijs de Leeuw)

Fysieke bijeenkomst vindt op het KNMI plaats op 22 november. Indien ivm Covid regels aangescherpt zouden worden en fysiek niet mogelijk is, dan vindt de cursus online plaats in blokken op 22 en 23 november 2021. Houd dan dus ook 23 november vrij voor deze cursus.

Commentaar

Dit is een introductie in de meteorologie. Wanneer er behoefte is aan verdere verdieping raden we aan om naar de basiscursus meteorologie voor CAGS te komen of naar de Deltares/KNMI cursus kansverwachtingen.

Doelgroep

Medewerkers van de IenW crisisorganisatie