01 december Crisisbesluitvormingsprocedure BOB

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie FYSIEK IN UTRECHT

FYSIEKE LOCATIE BIJ BERENSCHOT

Goed functionerende crisisteams werken volgens een crisisbesluitvormingsprocedure die hen helpt om efficiënt en effectief feiten te verzamelen en af te wegen en helpt om te komen tot kwalitatief goede besluiten. De BOB procedure (beeldvorming, oordeels- vorming en besluitvorming) is een algemeen geaccepteerde en gebruikte crisisbesluit- vormingsprocedure voor crisisteams. Deze module leert leden van een crisisteam hoe de BOB-procedure in de praktijk gebruikt wordt.

Doel

Deze training heeft als doel om de leden van een crisisteam praktische ervaring te laten opdoen met de crisisbesluitvormingsprocedure BOB.

Programma

Tijdens deze training wordt ingegaan op het verschil tussen crisisbesluitvorming en reguliere besluitvorming. De verschillende fasen van de BOB worden toegelicht en daarna in diverse simulaties beoefend.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor deelnemers in een crisisteam.

Registratieformulier Crisisbesluitvorming (BOB) - teamtraining

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Crisisbesluitvorming (BOB) - teamtraining *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *