08 december Basiscursus crisisbeheersing nucleair (extra datum)

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie FYSIEK - Rijnstraat 8, Den Haag

In verband met de grote interesse in deze cursus, is besloten een extra datum aan te bieden. Diegenen die op 10 november op de reservelijst zijn beland krijgen voorrang op deze datum.

De cursus wordt fysiek in Den Haag gegeven.
Een korte en een wat langere (lunch) pauze is in het progamma opgenomen. De lunch is inbegrepen.

Ervaring heeft geleerd dat een fysieke cursus het beste werkt. Deze opleiding wordt dan ook niet in hybride vorm aangeboden. Alleen indien de maatregelen rond Covid-19 wijzigen kan het zijn dat er alsnog moet worden besloten om de cursus volledig online aan te bieden. In dat geval hoort u dat uiterlijk twee dagen van te voren.

Zet in mijn agenda

De basiscursus geeft inzicht in de landelijk organisatie en structuur van de nucleaire crisisbeheersing op zowel, regionaal als nationaal niveau. Naast basiskennis en informatie, wordt interactie aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken. De deelnemers zullen in groepjes samenwerken. Er wordt van de deelnemers dan ook veel interactie verwacht.

Programma

Tijdens deze cursus wordt theorie afgewisseld met het actief aan de slag gaan met cases, waarna deze worden besproken.

  • Basis-theorie over het onderwerp nucleair en straling
  • Het verschil tussen A- en B-objecten
  • Cases betreffende stralingsincidenten A- en B-object

Doelgroep

De basiscursus is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen.

Registratieformulier Basiscursus Nucleair

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Basiscursus Nucleair *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *