02 november Basiscursus stralingsincidenten

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie DCC-IenW - Rijnstraat 8, Den Haag

Zet in mijn agenda

Op 6 april en 2 november organiseert het DCC-IenW een basiscursus over de crisisbeheersing bij stralingsincidenten. Wil je meer leren over de verschillende ongevalsscenario’s, de effecten ervan, de crisisresponsstructuur, welke rol jouw organisatie heeft in zo’n situatie en wat de grootste dilemma’s daarbij zijn, meld je dan aan voor deze basiscursus! De basiscursus geeft inzicht in de landelijk organisatie en structuur van de nucleaire crisisbeheersing op zowel, regionaal als nationaal niveau. Naast basiskennis en informatie, wordt interactie tussen de deelnemers aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken.

Doelgroep

De basiscursus is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen.

Registratieformulier Basiscursus Nucleair

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Basiscursus Nucleair(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)