28 september Adviseur Crisiscommunicatie

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht, exacte locatie volgt

Tijdens een crisis is snelle en slagvaardige besluitvorming van groot belang. Waar overleggen normaal gesproken nog wel eens veel tijd in beslag kunnen nemen is daar tijdens een crisis geen tijd voor. Om die reden is er een speciale methodiek ontwikkeld om als team snel en slagvaardig te kunnen overleggen en de juiste besluiten te nemen. Dit kan echter alleen als iedereen in het crisisteam weet hoe het crisisteam werkt. Communicatie is een van de kritische succesfactoren in de crisisbeheersing. De inbreng van de communicatieadviseur in het team en de crisisbesluitvorming is dan ook cruciaal, in welk crisisteam hij zich ook bevindt.

Doel

Het doel van de training is inzicht verkrijgen in de taken en verantwoordelijkheden van deze crisisrol. De rol van de adviseur crisiscommunicatie impliceert bijdragen aan de crisisbeheersing door te adviseren over de communicatieaanpak tijdens crises en de uitvoering daarvan te bewaken.

In deze praktische training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De rol van de adviseur/ coördinator crisiscommunicatie in het crisisteam
  • De doelen van crisiscommunicatie
  • Crisiscommunicatie binnen Rijkswaterstaat, organisatie en rollen
  • Het maken van een crisiscommunicatie aanpak.

Programma

De training adviseur crisiscommunicatie bereidt communicatieprofessionals voor op hun specifieke rol tijdens vergaderingen van een crisisteam. De deelnemers worden ingewijd in de wereld van de crisisbeheersing en leren hoe ze optimaal bij kunnen dragen aan het functioneren van het crisisteam. Vragen als ‘hoe zorg ik voor een goede advisering aan de voorzitter’ en ‘hoe werkt  het  crisisbesluitvormingsproces’  krijgen dan ook de nodige aandacht. Ook taken als het uitvoeren van een mediascan, het opstellen van een communicatiestrategie en eventuele woordvoering komen aan bod. De training kenmerkt zich door ‘ervarend leren’ aan de hand van oefeningen en simulaties met een realistisch scenario. Ook door uitwisseling van ervaringen zullen knel- en aandachtspunten naar voren komen.

Doelgroep

Deze training richt zich op communicatie collega’s van RWS, die deze crisisrol al invullen en die hun kennis willen opfrissen. Collega’s die belangstelling hebben om deze rol te gaan vervullen zijn ook van harte welkom. Ook niet-RWS communicatiecollega's kunnen deze training volgen, dat is zeker relevant voor de algemene communicatievraagstukken, waarbij wel gerealiseerd moet worden dat de training toegespitst is op de RWS organisatie en werkwijze.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de e-learning module Adviseur Crisisbeheersing en de Basiscursus crisisbeheersing hebben afgerond.

Registratieformulier roltraining adviseur crisiscommunicatie

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining adviseur crisiscommunicatie(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)