28 maart Informatieanalyse en oordeelsvorming

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht, exacte locatie volgt

Zet in mijn agenda

In deze training staan we stil bij de vraag hoe je onder de (tijds)druk van een incident of crisis tot een goed oordeel over de situatie kunt komen. We behandelen de belangrijkste valkuilen in de oordeelsvormingsfase van een crisisoverleg en reiken een model aan dat je kunt gebruiken om tot diepere en rijkere oordeelsvorming te komen.

Ook behandelen we verschillende hulpmiddelen die je ten dienste van de oordeelsvorming kunt inzetten. Zo ervaar je hoe je tijdlijnen kunt maken en gebruiken en gaan we praktisch aan de slag met verschillende methodieken om in de acute fase van een incident of crisis te prioriteren.

De training kent een interactieve opzet waarbij je veel oefent en met elkaar reflecteert op de voor- en nadelen van de verschillende methodieken.

NB. Scenariodenken komt in deze training niet aan bod; daar is een aparte training voor beschikbaar.

Doel

Na deze training:

  1. ken je de vier niveaus van oordeelsvorming en kan je deze zelf toepassen in een crisisoverleg
  2. kan je op basis van beschikbare informatie thema’s bepalen voor de oordeelsvorming
  3. kan je op basis van beschikbare informatie een tijdlijn maken of interpreteren
  4. begrijp je waarom prioriteren van belang is tijdens een crisis, en
  5. ken je verschillende methodieken om te prioriteren en kan je deze zelf toepassen

Doelgroep

Deze training richt zich op collega’s die bekend zijn met de basics van crisismanagement en hun eigen rol aan tafel (nog) effectiever willen invullen. Zij is in het bijzonder geschikt voor inhoudelijk adviseurs, adviseurs crisisbeheersing en informatiecoördinatoren.

Programma

Het programma van de training is als volgt:

10.00     Welkom en aftrap
10.30     Oordeelsvorming, een introductie
10.50     Oefening 1: thema’s voor de oordeelsvorming
11.30     Pauze
11.40     Oefening 2: tijdlijn maken
12.30     Lunch
13.00     Introductie prioriteren
13.30     Oefening 3: prioriteren met Eisenhower matrix
14.30     Pauze
14.45     Oefening 4: prioriteren met ICE methode
15.45     Terugblik en afronding
16.00     Einde

Voorkennis

Om aan deze training deel te nemen dien je de basisopleiding te hebben afgerond en de roltraining voor je eigen rol te hebben gevolgd.

Registratieformulier Informatieanalysering en oordeelsvorming

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Verdiepingsmodule Crisisbesluitvorming(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)