Evaluatie orkaan Irma: conclusie en lessen

Op 6 september 2017 trok het oog van orkaan Irma over Sint Maarten (een zelfstandig land binnen het Nederlandse Koninkrijk). Ook Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) ondervond hinder van deze zeer krachtige orkaan. In opdracht van het DCC-IenW heeft het IFV, het door het ministerie van IenW, geleverde crisismanagement geëvalueerd. De focus lag daarbij op de lessen die geleerd kunnen worden voor mogelijke toekomstige, vergelijkbare crises in het Caribisch gebied.

Conclusie en lessen

De gevolgen van orkaan Irma voor de bevolking van Sint Maarten waren enorm. Vrijwel alle belangrijke infrastructurele voorzieningen lagen geheel of grotendeels plat en zo’n 70 procent van de woonhuizen was zwaar beschadigd of ingestort. Van het ministerie van IenW werd de grootste inzet op crisisbeheersing en noodhulp verzet sinds jaren, zowel in menskracht als in materieel.

Uit de evaluatie blijkt dat het ministerie van IenW zonder meer tevreden kan zijn over de verleende noodhulp aan Sint Maarten. Met veel inzet en betrokkenheid van velen binnen het departement is er alles aan gedaan om de infrastructurele voorzieningen (de luchthaven, zeehaven en drinkwatervoorziening) te herstellen en de grote hoeveelheid afval aan te pakken.

De onderzoekers van het IFV hebben in hun evaluatie de structuren en processen die bij dit soort crisissituaties spelen inzichtelijk gemaakt, evenals de knelpunten die daarin optraden. Hoewel orkanen, zeker met een kracht als die van orkaan Irma, gelukkig niet zo vaak voorkomen, adviseren de onderzoekers om een aantal voorbereidingen te treffen voor een komende orkaan – of een eventuele andere crisis – in het Caribisch gebied. De aandacht zou met name moeten uitgaan naar de structuur van opereren oftewel het netwerkmanagement (inclusief het informatiemanagement). Het is vooral belangrijk om de essentiële spelers aan Nederlandse en overzeese kant te kennen en deze relaties goed te onderhouden.