Rijkswaterstaat werkt netcentrisch

In de stuurgroep van maandag 17 september is de officiële GO gegeven voor het netcentrisch werken door Rijkswaterstaat. Wat betekent netcentrisch werken? Bij incidenten, rampen en crises moeten er snelle en doelgerichte besluiten worden genomen om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen én af te handelen. Hierbij is het cruciaal dat alle betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat en hulpverleners, snel een goed beeld van de situatie hebben. Netcentrisch werken helpt hierbij. Ook het DCC-IenW heeft een rol in deze nieuwe manier van werken tijdens een crisis.

Rijkswaterstaat werkt netcentrisch tijdens crisis

Coördinerend directeur Crisismanagement Mieke Attema: ‘Tijdens de droogteperiode is er in de praktijk gewerkt met netcentrisch werken en hebben we de toegevoegde waarde ervan gezien. Ik ben blij dat we als organisatie nu live zijn zodat we de crises in Nederland nog beter te lijf kunnen gaan.’

Vanuit alle organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat is hard naar dit moment toegewerkt. Mieke: ‘In de voorbereidingen is door collega’s veel werk verzet. Van het opleiden van de crisisorganisatie tot het in praktijk brengen en eigen maken van het netcentrisch werken (NCW) in de go-live oefeningen. Uit deze oefeningen zijn aanbevelingen gekomen ter verbetering van het NCW en is vooral ook gebleken dat Rijkswaterstaat er klaar voor is om netcentrisch te werken. Voor de stuurgroep hét teken om live te gaan. De aanbevelingen worden verder uitgewerkt en later geïmplementeerd zodat we de nieuwe manier van werken blijven verbeteren.’

Wat betekent netcentrisch werken?

Zodra een RWS-crisisteam, zoals een Regionaal Crisisteam (RCT) en Landelijke Advies- en Coördinatiecentrum (LAC), naar fase 2 opschaalt, wordt de informatie voortaan via het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) gedeeld. In sommige regio’s zijn er met partners afspraken gemaakt om bij elkaar ‘mee te lezen’ en kan er tijdens crises voortaan ook via LCMS informatie met veiligheidsregio’s en waterschappen gedeeld worden. Door dit tijdens een crisis continu via het LCMS te delen zorgen we ervoor dat alle crisisteams continu een goed en gedeeld beeld van de situatie hebben. Hierdoor kunnen er snelle en doelgerichte besluiten genomen worden om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen én af te handelen. Ook de Officieren van Dienst kunnen vanaf dit moment meekijken in het LCMS om de ontwikkeling binnen de crisisteams te volgen.’

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW zal mee lezen in LCMS bij incidenten van Rijkswaterstaat. Daarnaast kunnen wij ook het landelijk multibeeld van het LOCC raadplegen. Bij een opschaling naar fase 3 kunnen wij in LCMS muteren voor het Corporate CrisisTeam (CCT) gedeelte.

In ontwikkeling

Netcentrisch werken is een werkwijze die ook bij organisaties als waterschappen en veiligheidsregio's in ontwikkeling is en blijft. Mieke: ‘Met de go-live zijn we dan ook als Rijkswaterstaat nog niet klaar. Nu we NCW en LCMS in de praktijk gaan toepassen, zullen we de ervaring die daarmee opgedaan wordt regelmatig evalueren en eventuele verbeterpunten oppakken. Daarnaast blijft het kernteam NCW actief om te werken aan (1) het implementeren van de aanbevelingen uit de go-live oefeningen, (2) het komen tot structurele afspraken over informatiedeling met externe partners en (3) het verder implementeren van netcentrisch werken bij de overgang van incidentmanagement naar crisismanagement. Met name de rol van verkeersposten en verkeerscentrales in de informatievoorziening via LCMS in die fase wordt nog nader uitgewerkt.’

Netcentrisch werken

Bij incidenten, rampen en crises moeten er snelle en doelgerichte besluiten worden genomen om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen én af te handelen. Hierbij is het cruciaal dat alle betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat en hulpverleners, snel een goed beeld van de situatie hebben. Netcentrisch werken helpt hierbij. Door netcentrisch te werken delen alle betrokken teams en organisaties digitaal, in LCMS, zo snel mogelijk hun informatie met elkaar, zodat iedereen voortdurend hetzelfde actuele situatiebeeld heeft.