Maritieme workshop en BGIM training op Bonaire

Op dinsdag 18 en woensdag 19 november heeft de jaarlijkse maritieme workshop van RWS plaatsgevonden. Dit jaar is de workshop gecombineerd met een training en combinatie met het DCC-IenW. De deelnemers waren vertegenwoordigers van Bonaire, Saba, Curaçao en het RAC Rempeitc (VN-organisatie die in de regio de planvorming ten aanzien van oliebestrijding stimuleert). Aanwezig waren de havenmeesters, lokale rampen coördinatoren, natuurorganisaties en vanuit Bonaire de bedrijven Curoil en Bopec, de gezaghebber en eilandsecretaris.

Op de eerste workshopdag heeft RWS thema’s toegelicht zoals de actuele ontwikkelingen op het gebied van maritieme incidentbestrijding, de relevante juridische aspecten en is de MSC Zoë als case gebruikt ter discussie en ophalen van best practices op de verschillende eilanden. Vanuit het DCC-IenW is op deze dag een toelichting gegeven over het weerimpactteam Caribisch Nederland en de operationele werking ervan. Op woensdag vond de training over de BGIM procedure plaats (Besluit Grote Inrichtingen Milieubeheer). Deze oefening heeft plaatsgevonden, vanwege de verantwoordelijkheid van de Minister van IenW voor onder meer de crisisbeheersing BGIM. Het scenario werd opgebouwd met het starten van een incident bij een van de inrichtingen tot het contact met Europees Nederland (Bonaire heeft daadwerkelijk met het NCC en DCC-IenW gebeld) en het (fictief) informeren van de Minister. Voor het beoefenen van de informatielijnen en bewustwording over de rol en het snel betrekken en informeren van Europees Nederland was deze oefening erg nuttig en geslaagd. De oefening werd door de deelnemers als waardevol ervaren waarbij gezaghebber Rijna zijn dank heeft uitgesproken voor de oefening en voorbereiding erom heen.