Officiële opening crisiscentrum DCC-IenW

Het oude crisiscentrum van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) op de Koningskade is niet meer. Het centrum werd donderdag 7 februari symbolisch afgesloten door deze met een groot stalen slot te vergrendelen. Het laatste onmisbare item, de ‘oranje koffer met de rode knop’, werd al fietsend naar het nieuwe crisiscentrum op de Rijnstraat gebracht. Daar werd het koffertje overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Door op de rode knop te drukken, opende zij officieel het nieuwe crisiscentrum van het DCC-IenW.

Minister met aanwezigen

20 jaar DCC-IenW

In een filmpje worden enkele grote crises en evenementen van de afgelopen 20 jaar in vogelvlucht getoond. Van de brand bij Chemie-pack in Moerdijk in 2011 tot de aanvaring bij de stuw Grave in 2016. Al deze crises werden gecoördineerd door het DCC-IenW. In het nieuwe crisiscentrum blijven de DCC’ers ontwikkelingen op de IenW-terreinen nauwgezet volgen met behulp van de modernste communicatiemiddelen- en technologie. Dit is hard nodig, want IenW is een crisisrijk ministerie. Als departement zijn ze betrokken bij diverse beleidsterreinen, waaronder de scheepvaart (recente containercrisis in de Waddenzee), de luchtvaart (vliegramp MH17), weg- en spoorvervoer maar ook extreme weersomstandigheden zoals stormen en orkanen (Irma) en nucleair passeren de revue.

Het was extra feest, want een week voor de opening ondertekende de minister het nieuwe instellingsbesluit DCC-IenW. Deze ministeriële regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, waarmee het DCC-IenW zijn wettelijke basis krijgt.

Rondleiding minister

Snel handelen òf snel communiceren

DCC-IenW coördineert, informeert en brengt kennis over tijdens crises, calamiteiten en rampen op het gebied van infrastructuur, water en milieu. Ten tijde van crises hanteert het de BOB-methodiek (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming). DCC’ers moeten dan ook ‘dealen’ met het eeuwige dilemma: snel handelen òf snel communiceren.

Met de verhuizing van het DCC-IenW naar de Rijnstraat, zitten de collega's van DCC nu ook dichter bij de rest van het ministerie. Daar zijn ze blij mee, want nu wordt samenwerken net ietsjes makkelijker en efficiënter. Want zoals het motto van het DCC luidt:

Crisismanagement is Netwerkmanagement