Ruim 300 containers in de Waddenzee

Op 2 januari ontving het DCC-IenW een melding dat er container van een schip was gevallen. 'Ach', dacht Crisis Beleidsadviseur Edith Kuijper, 'dat gebeurt wel vaker.' Maar al snel volgden berichten van 30 containers, toen 300 containers, giftige stoffen, en stranden vol met spullen. Werk aan de winkel dus voor DCC-IenW, RWS en ILT.

MCS Zoe

'Het DCC-IenW zit nog niet zo lang op de Rijnstraat 8 in Den Haag, we openen officieel op 7 februari. Het was de eerste keer dat we in het weekend op de Rijnstraat gingen werken. Er kwam zoveel informatie tegelijk op ons af, het was niet handig dit vanuit huis te coördineren. Het was nog even spannend: konden we het gebouw wel in op zaterdag? Maar dat ging gelukkig goed. Zaterdag zaten we van 14 uur tot 22.00 achter ons bureau, en zondag van 12 uur tot 20.00 uur. Dat is niet zielig, hoor: dit is ons werk, hier doen we het voor!'

DCC heeft een groot netwerk en van alle kanten stroomde de informatie binnen. 'RWS en de Veiligheidsregio Friesland waren ook al in touw. We hebben alle meldingen verzameld, en daarna missende informatie opgevraagd. Daarbij ging het ons vooral om meer gegevens rond die giftige stoffen: wat voor stoffen waren dat, en om hoeveel containers ging het? Om dat te achterhalen hebben we intensief telefonisch overleg gevoerd met allerlei partijen.'

Rob Verdouw
Rob Verdouw, crisismanager bij DCC, verzamelt alle relevante informatie

'In een situatie als deze zijn er veel partijen betrokken waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijk heeft. De directie Maritieme Zaken van DGLM voor de veiligheid van de scheepvaart, de ILT voor het vervoer gevaarlijke stoffen, RWS als beheerder van de zee, de burgemeesters van de betrokken eilanden zijn verantwoordelijk voor de stranden. En ga zo maar door. Omdat er ook containers met giftige stoffen in zee zijn terechtgekomen, hebben we ook contact opgenomen met deskundigen van onder meer het RIVM en de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. We weten nu dat er één container met dibenzoyl peroxide, en één container met lithium batterijen overboord zijn geslagen. We vermoeden dat die laatste op de zeebodem ligt.'

Nog niet afgerond

Voor de buitenwereld kan het lijken alsof het gebeuren nu een beetje voorbij is. 'Maar',  vervolgt Edith,'IenW is voorlopig nog wel even bezig. RWS en de Kustwacht sporen nu de containers op die nog niet zijn gestrand en RWS heeft de reder verantwoordelijk gesteld. De Inspectie van Leefomgeving en Transport onderzoekt hoe het vrachtschip zoveel containers kon verliezen. Daarvoor zijn 2 inspecteurs afgereisd naar Duitsland. Daarna volgt waarschijnlijk nog onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En de eerste Kamervragen zijn al gesteld.'

Edith Kuijper

Edith Kuijper, Crisis Beleidsadviseur

Hier zijn we voor opgeleid

'Het klinkt misschien raar, maar wij hebben het ontzettend naar onze zin gehad. Hier zijn tenslotte voor opgeleid. Er zijn gelukkig geen persoonlijke ongevallen te betreuren. Ik ben trots op mijn collega Maaike Steenstra die hier pas 2 maanden werkt, en meteen heeft meegedraaid. En dat terwijl ze te horen had gekregen dat we zelden in het weekend hoeven te werken...'

Maaike Steenstra

Maaike Steenstra, medewerker crisisbeheersing, kon meteen 'aan de bak'.

MSC Zoe

MSC Zoe verloor de zeecontainers tijdens een storm vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag, toen het bovenlangs de Waddeneilanden voer op weg naar de Duitse stad Bremerhaven. De volgende ochtend waren de stranden van de Waddeneilanden bezaaid met spullen uit de containers. De meeste containers (zo'n 220) liggen in de vaargeul ten noorden van de Waddeneilanden. Rijkswaterstaat denkt dat de kans klein is dat spullen uit die containers nog aanspoelen op stranden in het Waddengebied, omdat ze diep in de geul liggen. Het totale aantal overboord geslagen containers staat nu op 291. Daarvan zijn er zeker 238 gelokaliseerd met hulp van onder meer sonarboten. 19 containers zijn aangespoeld.

Containers