Evaluatie nucleaire oefening 'Shining Spring' naar de Tweede Kamer

Eind 2018 informeerden Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en minister Grapperhaus (JenV) de Tweede Kamer over de Nationale Nucleaire Oefening (NNO) 'Shining Spring'. Zij gaan in op de lessen uit deze oefening voor de voorbereiding op stralingsincidenten en het verder verbeteren van de voorbereiding op een nucleair ongeval. De nota aan de Tweede Kamer en evaluaties van beide oefeningen zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Nucleaire oefening ‘Shining Spring’

In 2018 oefenden de landelijke en regionale  partners in het veiligheidsdomein hoe om te gaan met een nucleair incident. Dit gebeurde in de oefening ‘Shining Spring’ - een grote Nationale Nucleaire Oefening (NNO) waarbij een nucleair incident werd gesimuleerd, dat leidde tot opschaling van de nationale crisisbeheersingsstructuur.

De oefening Shining Spring is georganiseerd door de ministeries van IenW en JenV in nauwe samenwerking met de ANVS, de veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vele partijen hebben mee geoefend waaronder Belgische federalen, provinciale overheden en EPZ (de exploitant van Kerncentrale Borssele). De NNO bestond uit een regionale  en nationale oefening.

Het doel van het oefening was het beoefenen van de gehele crisisbeheersingsstructuur en het doorlopen van het advies- en besluitvormingsproces tot en met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) bij een nucleaire crisis. Ministers, vertegenwoordigers van hulpverleningsdiensten, communicatiespecialisten en inhoudelijk deskundigen gingen deze dagen aan het werk met de nationale en regionale crisisplannen. Daarmee was het een ‘systeemoefening’: de output van het ene crisisteam was de input voor het volgende team.

Het was de eerste grote nucleaire oefening na de departementale herindeling van 2015. De verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet is toen overgegaan van het ministerie van EZ naar het ministerie van IenW.

Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten

Ter voorbereiding op stralingsincidenten bestaat in Nederland in aanvulling op het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS 2017). Het NCS is mede gebaseerd op internationale richtlijnen en bevat plannen die het uitgangspunt zijn voor handelen tijdens een daadwerkelijk incident. Deze plannen worden voortdurend aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen.