Ontwikkeling ‘Kaartgericht Werken’

Binnen crisismanagement zijn wij nog gewend om veelal vanuit teksten aan de slag te gaan. Het is dan soms moeilijk om je een beeld te vormen bij de geboden informatie. “Waar heeft een calamiteit plaatsgevonden, welke actoren hebben we mee van doen in de omgeving en welke maatregelen zijn reeds getroffen”. Deze en andere vragen kunnen vaak beantwoord worden door informatie te visualiseren in een ruimtelijke context: door middel van ‘Kaartgericht Werken’. De komende periode zullen wij vanuit het DCC-IenW hierin een aantal vernieuwingen gaan doorvoeren. Wij nodigen onze partners van graag uit om hierin mee te denken.

Van ondersteunend aan de beeldvorming tot verregaande GIS-expertise
Het gebruik van kaartmateriaal voor de beeldvorming bij calamiteiten en crises is natuurlijk niet nieuw. Wat wel nieuw is, is het samenbrengen van verschillende kaartlagen in een GEO-viewer genaamd GeoWeb. Een volgende stap is het presenteren van de informatie over de lopende calamiteit of crisis in deze viewer. Dit is het zogeheten ‘plotten’.

Voor verdere detaillering op geografisch gebied noodzakelijk op GIS-expertise in te zetten. Bij onze partners RIVM en Rijkswaterstaat is deze expertise in huis aanwezig. Maar ook bij partijen als RVO.nl is dit te vinden. Wij verkennen momenteel de mogelijkheden om dit in te zetten bij crises.

Technische hulpmiddelen: Maptable
Naast het ontsluiten van verschillende kaartlagen in de applicatie GeoWeb, hebben we als DCC ook twee zogeheten Maptables aangeschaft. Rondom deze veelzijdige touchtafels kunnen tot acht personen werken met kaarten. Iedereen kan zijn eigen ideeën op de kaart zetten, en vervolgens kan dit gecombineerd worden. Kom vooral een keer uitproberen en wij staan open voor suggesties voor toepassingen.

Contactpersoon:         
Tony Hoogendoorn – Crisismanager DCC-IenW
E tony.hoogendoorn@rws.nl // T +31(0)6 524 017 22.