EUCPM oefening Caribbean Coast 2019

Van 9 tot en met 19 september vond op het Caribische deel van het Koninkrijk een grote oefening plaats: Caribbean Coast. De doelen van de oefening waren het oefenen met directe noodhulp, het structureren van een goede crisiscommunicatie en het handhaven van de openbare orde en veiligheid bij een natuurramp. Daarnaast was een belangrijk doel het testen van de werking van internationale bijstand door het EU mechanisme voor civiele bescherming. Vanuit de Europese Unie deden deelnemers vanuit 10 verschillende landen mee.

Ook de overheden van Curacao, Saba, Sint Eustatius en Bonaire hebben beide weken actief mee geoefend. De EU oefening was een goede kans voor iedereen om zich te oefenen en verbeteren in crisisbeheersing in het Caribisch gebied. Omdat de meerdere Caribische eilanden relaties hebben met landen die in de EU zitten (Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) was het idee van de oefening dat de EU het voortouw zou nemen en andere teams (zoals de VN met het UNDAC) in het EU-team zouden passen. In andere situaties buiten de EU zou de VN het voortouw nemen en zal de EU in het UNDAC-team voegen.

Oefening Caribbean Coast

De oefening werd in twee delen verdeeld. In het eerste deel werd een vulkaanuitbarsting gesimuleerd, resulterend in een aardbeving en een tsunami. Dit scenario speelde zich af op de bovenwindse eilanden Saba en Eustatius met coördinatie vanuit Curaçao en Sint Maarten.

In het tweede deel, dat zich op Bonaire en Curaçao afspeelde, werd een orkaan nagespeeld in de Caribische zee met onder meer overstromingen tot gevolg. In de tweede week was inzet van het Extreme High Capacity Pumps (EHCP) team van DCC-IenW gepland.

Als gevolg van het scenario was een afroep van het Europese Civiele beschermingsmechanisme voorzien. Deze afroep was tot stand gekomen na een verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van NL – die de belangen van de eilanden behartigde – aan de EU. De EU formuleerde de volgende doelen voor de missie:

 • Ondersteunen van de eilanden bij de analyse van de situatie
 • Verzorgen van de coördinatie van inkomende hulp teams en het onderhouden van het contact met deze teams
 • Inventariseren van de overige gebieden waar de EU een bijdrage zou kunnen leveren en adviseren over verdere mogelijkheden voor bijstand
 • Rapportage aan de EU

Er werd geoefend met een Osocc (On site operational coördination centre) en verschillende internationale teams (Nederlands pompenteam, Nederlandse en Oostenrijks Urban Search and Rescue Team, Slowaaks Shelter Capacity team, Spaanse Emergency Medical Teams en Nederlandse Technical Assistance and Support Teams). Er waren lokale rolspelers (inwoners), het Nederlandse leger, lokale crisis organisaties en lokale pers in de oefening geplaatst. Elk team had een professionele trainer aangewezen gekregen die continu feedback gaf op het functioneren.

Assesment schade op saba (de mannen in de ornaje pakken)
Assesment schade op saba
Persconferentie op Curacao, met prime minister in het midden
Persconferentie op Curacao, met prime minister in het midden

Voorbereiding

Het Extreme High Capacity Pumps (EHCP) team zou in eerste instantie uit vier teamleden bestaan; Dick Verbaan (Teamleader), Jan van der Lingen (Deputy teamleader), Albert Kloeze (Liaison officer) en Noura Akdi (Liaison officer). Door een acute inzet van Dick en Albert in België (Albertkanaal) met de noodpompen is er besloten om alleen Noura (Liaison officer) en Jan (Teamleader) af te vaardigen voor de oefening.   

Beoefende onderdelen EHCP team

De oefening werd in zo realistisch mogelijke omstandigheden gesimuleerd. De hoge temperaturen en het doen van de oefening tijdens het orkaanseizoen, hebben hier aan bijgedragen. Daarnaast waren er verschillende veiligheidsvoorschriften. Zo moesten sommige delen van het eiland met minimaal drie mensen bezocht worden en werd het afgeraden om na zonsondergang te rijden op het eiland.

Het EHCP team heeft de volgende taken beoefend:

 • Een verkenningsonderzoek bij een overstroomd gebied (hotel in Soto).
 • Het maken van een Plan van Aanpak en Safety en Security plan.
 • Het regelen van brandstof logistiek i.s.m Oostenrijks USAR team.
 • Elke dag bijwonen van Osocc vergaderingen en bijeenkomsten met lokale partijen.
 • Elke dag een sitrep aanleveren bij het Osocc en uploaden in Vosocc.
 • Bijhouden en volgen van berichten in Vosocc, opvolging hiervan.
 • Persmoment met lokaal dagblad.
 • Drie bijeenkomsten met lokale Districtmanagers.
 • Oplossing zoeken voor lokale brandstof distributie met EHCP diesel tanks.
 • Bijpraten van Rijksvertegenwoordiger op Curaçao.
 • Organiseren van logistiek transport met Oostenrijkse USAR team.
 • Opstellen van een advies op afstand (overstroming Bonaire).
 • Nieuwe verkenningen op een militair oefenterrein en verkennen mogelijkheden civiel/militaire samenwerking.
 • Gezamenlijke persconferentie met lokale regeringsfunctionarissen op het ministerie van Algemene zaken, met voorbereide presentatie.
 • Maken van een eindrapport en deelname aan overdrachtsvergadering met de lokale bestuurder.

Er was voldoende tijd om ons netwerk uit te bouwen met de veelal ervaren deelnemers en trainers. Al met al een intensief en uitdagend programma waarbij we opbouwende feedback kregen van onze trainer. Een aantal zaken zullen we de komende periode omzetten in concrete verbeteracties voor het  Extreme High Capacity Pumps, zodat we nog beter gesteld staan bij een echte inzet in de toekomst.

Overstroomd gebied Soto
Overstroomd gebied Soto