Oefening Caribbean Coast

Van 9 tot en met 19 september wordt op het Caribische deel van het Koninkrijk een grote oefening gehouden: Caribbean Coast. De doelen van de oefening zijn het oefenen met directe noodhulp, het structureren van een goede crisiscommunicatie en het handhaven van de openbare orde en veiligheid bij een natuurramp. 

De oefening vindt plaats tijdens het orkaanseizoen zodat deze zo realistisch mogelijk is.

Het doel van de oefening is om de werking van internationale bijstand door het EU mechanisme voor civiele bescherming  te testen. Vanuit de Europese Unie doen deelnemers vanuit 10 verschillende landen mee. Het samen oefenen met de lokale en civiele autoriteiten weerspiegelt de realiteit in zulke operaties.

De oefening is in twee delen. In het eerste deel wordt een vulkaanuitbarsting gesimuleerd, resulterend in een aardbeving en een tsunami. Het getroffen gebied is moeilijk bereikbaar en er zullen search and recue (SAR) acties nodig zijn. Dit scenario speelt zich af op de bovenwindse eilanden Saba en Eustatius met coördinatie vanuit Curaçao en Sint Maarten. In deze oefening is de DCC collega onderdeel van het Europese bijstandsteam. 

In het tweede deel, dat op Bonaire en Curaçao speelt, wordt een orkaan nagespeeld in de Caribische zee met grote medische gevolgen waarbij evacuatie noodzakelijk is. In deze oefening doet een deel van het Nederlandse pompenteam, de Extreme High Capacity Pumps team (EHCP), mee, dat tevens EU gecertificeerd is. Het EHCP team bestaat voor deze oefening uit één Waterschapper van HHNK en één DCC collega. De EHCP wordt bijvoorbeeld ingezet in het geval van (dreigende) noodsituaties als gevolg van wateroverlast en/of een overstroming.