DCC-IenW op bezoek bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Op donderdag 22 augustus bracht een aantal collega’s van het DCC-IenW een werkbezoek aan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol-Oost.

Tijdens dit werkbezoek werd onder andere gesproken met de Contingency, Crisis and Security Officer van LVNL, Wim Holthuis. Tijdens het bezoek werd er ingegaan op de reguliere werkzaamheden binnen LVNL en de diverse aspecten van crisisbeheersing op het gebied van luchtvaart. Bijvoorbeeld de verschillen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Specifiek werd er stilgestaan bij de momenten dat het piketteam van het DCC contact heeft met de crisisorganisatie van LVNL. Kennis en begrip van elkaars werelden is essentieel in een soepele samenwerking.

Natuurlijk mocht een rondleiding door het pand niet ontbreken, de mock-up van de verkeerstoren Schiphol was hierbij het hoogtepunt. Deze verkeerstoren is 1:1 nagebouwd waardoor deze zo dicht mogelijk bij de realiteit blijft. Het gaf een goed beeld van de werkruimte van de luchtverkeersleiders die in de toren op Schiphol werken. In september 2018 werd er gestart met het verbouwen van deze verkeerstoren. Om de werkomgeving en de veiligheid te verbeteren werd het interieur onder handen genomen en meer werkplekken gecreëerd. Naast de uitbreiding van werkplekken is er ook geïnvesteerd in nieuwe consoles en systemen. De ‘papieren strippen’ zijn vervangen door Electronic Flight Strips (EFS) en diverse camera’s zijn geplaatst zodat de luchtverkeersleiders overal zicht op hebben.

Ook de grote zaal mocht niet ontbreken tijdens de rondleiding. In de zaal werken de luchtverkeersleiders van onder andere de afdelingen Area Control Center en Approach. Hier wordt onder andere vliegverkeer afgehandeld dat in een groter gebied rond de luchthaven vliegt. Ook wordt vanuit deze ruimte contact onderhouden met omliggende landen. Tevens zijn hier diverse militairen werkzaam, zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en afhandeling van het militair luchtverkeer.

Bezoek aan LVNL
DCC-medewerkers met crisiscoördinator Wim Holthuis (LVNL).