Save the DATE: 6 oktober Netwerkdag Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Bedrijven die te maken hebben met vervoer, opslag, verwerking en gebruik van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Maar als er een incident is of dreigt, zoals een brand of een ongeluk, kan de impact groot zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen terechtkomen in de lucht, bodem of in het water. Om welke stoffen gaat het dan precies? Wat betekent dat voor de volksgezondheid? Kunnen we bepaalde gewassen van het land nog veilig eten? Wat betekent het voor onze drinkwatervoorziening? En hoe kunnen we voorkomen dat gevaarlijke stoffen zich verder verspreiden? En hoe communiceren wij daarover?

Daarom organiseert het ‘Expert- en Adviesnetwerk milieu en drinkwater’ (beter bekend als CET-md) in samenwerking met het GAGS-platform en Vakgroep IBGS van Brandweer Nederland de jaarlijkse Netwerkdag Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen met als thema: Percepties van risico's.

Save the Date

Datum: 6 oktober 2020
Tijd: 09:30-15:00 uur
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht


Noteer de datum van 6 oktober alvast in uw agenda. Een uitnodiging en mogelijkheid tot inschrijving volgen binnenkort. Het staat u vrij om dit bericht ook te delen met uw collega’s. Willen zij ook de uitnodiging ontvangen? Laat ze zich dan melden BureauCET@rws.nl.

Doelgroep

De doelgroep voor deze netwerkdag zijn crisiscollega's (crisiscoördinatoren, experts etc.) vanuit

  • AGS/MPL,
  • GAGS,
  • drinkwaterbedrijven,
  • Veiligheidsregio’s en (Rijks)overheid en
  • de aangesloten instituten binnen de CrisisExpertTeams