CET-all dag 27 november: 'leuk en zinvol'

Complexe incidenten die een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid, het milieu of onze drinkwatervoorziening, vragen om specialistische kennis. Bij dat soort incidenten kunnen de betrokken instanties een beroep doen op het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) voor deskundig advies en maatregelen. In het kader van kennisuitwisseling, in een interactieve en informatie setting, rondom milieu- en drinkwaterincidenten met gevaarlijke stoffen werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd op 27 november 2018 voor de experts van de bij het Crisis Expert Team milieu en drinkwater(CET-md) aangesloten instituten. Veertig experts waren die dag bijeen in het Brandweermuseum in Hellevoetsluis.

Er was onder andere een presentatie van Dylan de Lange, hoofd van het NVIC over 'organoleptische waarnemingen' (geurherkenning). Verder werd er genetwerkt en werd een praktijkcasus voorgelegd aan de experts, waarin zij tot een integraal advies moesten komen, met gebruikmaking van informatie die zij bij stands van deelnemende instituten konden ophalen. Dat leverde stevige discussies en hilarische momenten op. Het algemeen gevoelen van de experts; ‘leuk en zinvol om op deze manier en in deze entourage nader kennis met elkaar te maken.'