De Netwerkdag Water stond dit jaar in het teken van cybercrisis

Onder het motto "digitalisering; perspectieven lonken, crises liggen op de loer" kwamen crisiscoördinatoren van de waterschappen, het Rijk en de Veiligheidsregio bijeen op 4 oktober 2018. Cybersecurity is een relatief nieuw onderwerp voor de crisisorganisatie, maar het leeft duidelijk. Dat bleek uit de grote belangstelling en het hoge tempo waarop de inschrijvingen binnenkwamen.

Digitale weerbaarheid van de watersector

De dag begon met een 'hack' van minister Cora van Nieuwenhuizen die ons middenin een filmpje van waterschap Rivierenland, op het hart drukte serieus werk te maken van de digitale weerbaarheid van onze watersector. Aan de hand van een paneldiscussie over de manier waarop directeuren omgaan met dit onderwerp, een verhaal van veiligheidslector Menno van Duyn (Instituut voor Fysieke Veiligheid) over de bestuurlijke kanten van cybercrises en de wereld gezien door de ogen van Barend Sluyter van het Nederlands Centrum voor Terrorismebestrijding en Veiligheid (ministerie van Justitie en Veiligheid), werden de aanwezigen meegenomen in 'wat het nu ongeveer is dat ons bedreigt'.

Cyberoefening ISIDOOR

Na de lunch blikte René van der Helm (DCC-IenW) terug op de cyberoefening ISIDOOR, waarbij de zaal concludeerde dat het een goed idee zou zijn om de volgende keer dat een dergelijke oefening wordt georganiseerd, als watersector intensief mee te oefenen. De dag werd besloten met een wervelende doorkijk naar de nabije toekomst, waarin - volgens trendwatcher Marcel Bullinga - iedereen aan de robot gaat. Wat dat voor ons werk betekent en hoe we ons daar nu al op voor kunnen bereiden, bood voldoende stof tot nadenken om mee naar huis te nemen.