13 juni 2019: Netwerkdag Drinkwater

Datum: 13 juni 2019
Tijd: 09:45-16:00 uur
Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Hoofdstraat, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg

Dit jaar staat de netwerkdag in het teken van de impact van Klimaatverandering en Cybersecurity. Een tweetal onderwerpen die in de Global Risk Report van 2019 door bestuurders uit 140 landen als grootste risico’s voor bedrijven en organisaties zijn aangewezen. We bieden u een combinatie van informatieve en interactieve onderdelen waarin bovenstaande  twee thema’s aan bod komen. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen, eigen inzichten te delen en ook informeel met elkaar te spreken.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld om diegenen die zich binnen de drinkwaterbedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig houden met de voorbereiding- en respons op drinkwatercrises te informeren over een aantal actuele thema’s en  hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Organisatie

De Netwerkdag Drinkwater wordt georganiseerd door het DCC-IenW en Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland).