1 OKTOBER: Netwerkdag Water

Datum: 1 OKTOBER 2020
Tijd: 09:00-13:00 uur
Locatie: Digitaal

‘2020: een uniek crisisjaar, wat betekent dit voor de aanpak van een watercrisis?’

2020 is een uniek en bijzonder crisisjaar. Iedereen heeft een eigen ervaring met de aanpak rondom COVID-19. Niet eerder was het nodig om op regionaal en nationaal niveau, met grote diversiteit aan partijen, zo intensief samen te werken. Met de langdurigheid, het bestrijden van de crisis “op afstand”, de internationale dynamiek, de maatschappelijk opinie, en voor een derde jaar droogte kwamen er andere vraagstukken op tafel.

Welke parallel kan er getrokken worden met de aanpak van een watercrisis? Welke lessen zijn hieruit te trekken om toe te passen op het waterdomein?

Met deze digitale netwerkdag blikken we gezamenlijk terug op de coronacrisis en willen we het gesprek aangaan over de doorvertaling naar crisismanagement en water.  

Voor wie?

De netwerkdag is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij het crisismanagement rondom water, zoals bestuurders, directeurs en managers, crisis- en calamiteitencoördinatoren, communicatieprofessionals en inhoudelijk adviseurs.

Organisatie

De Netwerkdag Water is een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW).