1 OKTOBER: Netwerkdag Water

Datum: 1 OKTOBER 2020
Tijd: 09:00-12:45 uur
Locatie: Digitaal (instructies volgen per email)

‘Crisis onder de waterlijn’

Op 1 oktober 2020 vindt tussen 09:00 en 12:45 uur de Netwerkdag Water 2020 plaats. Het belooft een dynamische online bijeenkomst te worden met de titel ‘Crisis onder de waterlijn.’ Wat kunnen we gezamenlijk doen als een crisis blijft sluimeren en af en toe urgent wordt, zoals we afgelopen zomer bij droogte hebben gezien? Wanneer schalen we dan af, en wie neemt over? Is er op de lange termijn nog wel sprake van een ‘crisis’? Antwoorden op deze vragen gaan we samen verkennen.

Voor wie?

De Netwerkdag Water is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij het crisismanagement rondom water, zoals bestuurders, directeurs en managers, crisis- en calamiteitencoördinatoren, communicatieprofessionals en inhoudelijke adviseurs.

Organisatie

De Netwerkdag Water is een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW).