Contact

De Netwerkdag Water is een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op per email: DCCinfo@rws.nl.