Programma


U bent onderdeel van een boeiend en interactief programma met onder meer:

 • Welkom en visie op uitdagingen bij langdurige (water)crisis door Michèle Blom (dgRWS en voorzitter SMWO);

 • Tafelgesprekken en reflectie met drie leden van het SMWO directeurenoverleg. Kees Vonk, namens de waterschappen, Edith Kuijper, namens het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van IenW en Maarten Dewachter - hoofd LOCC;

 • Rick Koster over menselijke gedrag, groepsdynamiek, ons brein en crisis;

 • Welke lessons learned uit Covid19 zijn van belang bij een langdurige water crisis. Edith Leentvaar, Hoofd sectie Gezondheid en Zorg Landelijke Operationeel Team Corona.

Deelsessies

Ook zijn er deelsessies gepland. U kunt zich voor één van onderstaande deelsessies aanmelden.

 • Reflectie op de regionaal-landelijke samenwerking gedurende COVID-19.
  Spreker: Albert Jan van Maren, Operationeel Leider Landelijke Operationeel Team Corona
 • Online samenwerken: hoe bestrijden we een watercrisis vanuit huis?
  Spreker: Hans de Vries,  werkzaam bij Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en voorzitter Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling – en Overstromingen
 • Informatie management tijdens “onrealistisch” lange, onzekere en grote crises.
  Spreker: Rik de Schepper werkzaam bij Waterschap Rivierenland

U oefent met online samenwerking in kleine groepjes in onze Digitale Werkplaats.

Aan het eind van de bijeenkomst heeft u als deelnemer:

 • Uw netwerk uitgebreid met diverse nieuwe contacten;
 • Nieuwe inzichten gekregen hoe gezamenlijk tijdens een langdurige (water)crisis te handelen;
 • Ervaren welke tools goed werken om dynamisch en effectief online overleg te houden.

Opbrengst Netwerkdag

Achteraf ontvangt u een handzaam overzicht met de op deze netwerkdag verzamelde inzichten en aandachtspunten die in de dagelijkse praktijk van het hanteren van langdurige (water)crises van belang zijn.