OCM Dag | 9 juni | Den Haag

Belangrijke onderdelen van een crisisorganisatie zijn een sterk netwerk, goede samenwerking en inhoudelijke kennisdeling. Om ons goed voor te bereiden op toekomstige crises en elkaar als netwerk te blijven ontmoeten, organiseert het DCC-IenW een OCM Dag op donderdag 9 juni 2022 met als thema Anticiperen en Versterken voor de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar netwerkpartners. Het doel van deze dag is het bijeen brengen van crisisexperts om inhoud, kennis en ervaringen met elkaar te delen en samen het netwerk uit te bouwen. Want crisismanagement is netwerkmanagement.

Wat kan je verwachten?

Als crisisorganisatie moeten wij altijd anticiperen op de meest recente ontwikkelingen en dreigingen. Bob Deen (Oost-Europa deskundige) en Danny Pronk (Senior onderzoeker) van het Instituut Clingendael praten ons bij over de achtergronden en implicaties van de oorlog, de impact van de sancties op Rusland, de hybride dreigingen voor Nederland en waar wij de komende tijd op moeten letten. Ook moeten wij continu onze weerbaarheid, ons netwerk en onderlinge samenwerking blijven versterken. Want effectief crisismanagement begint bij kennen en gekend worden. Kennis van elkaars rol en taak, maar juist ook het gezicht achter het naam. Daarom geeft Angelique van 't Riet een energieke workshop in het onderhouden, uitbreiden en het verstevigen van ons netwerk. Daarnaast hebben we een buitenactiviteit welke in het teken staat van competitie, samenwerken en vooral veel fun

Programma en aanmelden

De OCM Dag vindt plaats van 09:15 uur (inloop) tot 21:00 uur (inclusief diner) op Scheveningen in Den Haag. De exacte locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Via het aanmeldformulier kan je je aanmelden voor diverse onderdelen van het programma.