26 en 27 juni 2019: OCM Tweedaagse

Locatie: Conferentiehotel Ernst Sillem Hoeve
Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder

Jaarlijks organiseert het DCC-IenW de OCM (Overleg Crisismanagement) Tweedaagse voor de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en haar netwerkpartners. Tijdens dit evenement leert de crisisorganisatie elkaar beter kennen. Want een belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie is een goede samenwerking tussen crisiscollega’s en partners. Daarvoor is kennis nodig. Kennis van elkaars rol en taak tijdens een crisis, maar juist ook het gezicht achter het naam. Want effectief crisismanagement begint bij kennen en gekend worden. Want crisismanagement is netwerkmanagement.

Wat kan je verwachten?

Het DCC-IenW en RWS hebben een programma samengesteld met thema’s zoals bijvoorbeeld de ervaringen van de Veiligheidsregio Utrecht bij het schietincident in Utrecht dit jaar, crisis op het speelveld met Eredivisie scheidsrechter Jeroen Manschot, de implementatie van Crisismanagement 2.0 door RWS en het OM vertelt hoe zij jacht maken op cybercriminelen in de gedigitaliseerde wereld en daders vervolgen. Ook wij gaan ervaren hoe het is om de jacht te maken of opgejaagd te worden. Heb jij altijd al willen weten hoe het is om deel uit te maken van de onderwereld? Of sta je eerder aan de kant van justitie? Werk samen, speel tactisch, onderhandel en wees genadeloos. Wie wint er? Het beste rechercheteam dat Nederland kent? Of de machtigste familie in de onderwereld?

Het volledige programma kan je vinden op onze website.

Doelgroep

De OCM Tweedaagse is bedoeld voor

  • crisiscoördinatoren en crisismedewerkers binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • crisiscoördinatoren en crisismedewerkers binnen Rijkswaterstaat
  • netwerkpartners met een crisisrol, bijvoorbeeld LVNL, KNMI, RIVM, ANVS, ProRail, ILT etc. 

Aanmelden

Je kan je aanmelden via het registratieformulier. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 juni 2019.