Basiscursus cyberincidenten

Doel

Het doel is om de deelnemers basiskennis te geven over de (inter-) departementale crisisbeheersingsorganisatie die in werking treedt bij (mogelijke) cyberincidenten.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Verantwoordelijkheidsverdeling¬†bij cyber incidenten
  • (inter-) departementale crisisbeheersingsorganisatie IenW (korte uitleg)
  • Expertgroep Cyber Incidenten (samenstelling, doel en taken)
  • Toelichting op verschillende cyber scenario's (conform het nationaal crisisplan ICT)
  • Mogelijke uitdagingen, dilemma's en handelingsperspectieven voor IenW bij cyber incidenten.

Doelgroep

De basiscursus cyberincidenten is voor zowel crisisfunctionarissen als voor de functionarissen die werkzaam zijn in de cyber respons (betrokken bij de Expertgroep Cyber Incidenten).