Basiscursus drinkwater en milieu

Het DCC-IenW organiseert in samenwerking met het Bureau Het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) de Basiscursus Crisisbeheersing milieu en drinkwater.

Doel

Deze basiscursus is meer toegeschreven naar de onderwerpen milieu en drinkwater. Extra aandacht is er voor het veld waarin het CET-md opereert. De basiscursus richt zich op: het leveren van specialistische kennis tijdens een incident of crisis, op lokaal of regionaal niveau, op zodanige wijze dat hierover een eenduidig advies kan worden gegeven aan bestuurders of (crisis)leidinggevenden ter plaatse. Denk hierbij aan complexe en grootschalige incidenten zoals ernstige milieuverontreinigingen, verstoringen van de drinkwatervoorziening of de gevolgen van terroristische aanslagen. Het CET-md is opgezet om in juist die behoefte te voorzien. 

Doelgroep

De cursusdag is zowel bedoeld voor nieuwe ‘leden’ van het CET-md, maar ook voor CET-md leden die al wat langer meelopen, maar toch behoefte hebben aan wat meer actuele achtergrondinformatie.

Verder is de dag een aanrader voor een ieder die meer wil weten over crisisbeheersing in Nederland in het brede veld van beleid en uitvoering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dus ook geschikt voor leidinggevenden die wat verder van daadwerkelijke responstaken afstaan.

Onze trainingen zijn bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de (semi)overheid en haar crisispartners.

Programma

Deze eendaagse cursus is verdeeld in een theoretisch deel in de ochtend en een praktisch deel in de middag en heeft een interactief karakter. ’s Ochtends leer je de basis van crisisbeheersing. Vragen waarmee je geconfronteerd wordt zijn onder andere: 

  • Wat houdt crisisbeheersing in?
  • Hoe is de crisisbeheersing in Nederland georganiseerd?
  • Hoe is de crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio’s en bij drinkwaterbedrijven georganiseerd?
  • Wat zijn de crisisprocessen binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu?
  • Hoe zit de crisisbeheersingsketen er uit?
  • Wat betekent opschaling en wat zijn opschalingscriteria?
  • De samenwerking tussen de partijen: crisisteams in (samen)werking
  • Wat is en wat doet het CET-md?
  • Crisisbeheersing in de praktijk. Via praktijkvoorbeelden worden de deelnemers meegenomen in wereld van de crisisbeheersing.
  • En nog veel meer. 

Voorkennis

Er wordt verwacht dat u voorafgaand de Basiscursus crisisbeheersing heeft afgerond.

Duur

Van 9.30 tot 16.30 uur.