Bestuurssensitiviteit en crisis

Een crisissituatie geeft altijd aanleiding tot een onverwachte dynamiek. Onder grote druk moeten soms lastige besluiten genomen worden, op basis van relatief geringe informatie en vaak met verstrekkende gevolgen.

Doel

Voor adviseurs is het relevant om te begrijpen op welke wijze ogenschijnlijk inhoudelijke (technische) besluiten kunnen leiden tot een (bestuurlijke) complexiteit in de respons fase.

Programma

In hoeverre leidt impact van de crisis tot een sterke reactie van de media of uit de samenleving? Is het mogelijk op dit soort zaken te anticiperen? Op welke wijze zullen bestuurders op deze dynamiek reageren? Op welke wijze kunnen zij geholpen worden dit (zonder kleerscheuren) te doorstaan? Dit soort vragen worden tijdens de training verder uitgewerkt en nader bekeken.

Doelgroep

Crisiscoördinatoren, voorzitters, adviseurs crisisbeheersing en informatiecoördinatoren en andere professionals die te maken kunnen krijgen met besluitvorming in een crisissituatie.

Onze trainingen zijn bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de (semi)overheid en haar crisispartners.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de Basiscursus crisisbeheersing hebben gevolgd.

Inschrijven

Je kan je inschrijven door een email te sturen aan DCCOTO@rws.nl. Om je inschrijving te kunnen verwerken hebben we de volgende gegevens nodig:

  1. Naam opleiding of training

  2. Datum opleiding of training

  3. Voor- en achternaam

  4. Organisatie(onderdeel)

  5. Werktelefoonnummer

  6. Werkemailadres