Communicatie binnen crisisteams

Vaak worden crisisteams snel geformeerd en moeten vervolgens onder hoge druk besluitvorming faciliteren en uitvoeren. Vaak maken mensen die normaal gesproken niet dagelijks met elkaar samenwerken plotseling deel uit van zo’n proces. Vaak leidt dit tot bijzondere communicatieve processen van individuen de met elkaar een team vormen.

Doel

De training biedt inzicht in de wijze waarop communicatie tussen individuen onderling tot stand komt, welke kenmerken en mechanismen daarbij optreden. De training biedt bijzonder aandacht voor stressvolle situaties, maar is ook meer algemeen toepasbaar.

Doelgroep

Deze training richt zich op degenen die deel uitmaken van crisisteams op alle crisisniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) en hun kennis en vaardigheden op dit punt willen verbeteren. Ook degenen die deze rol in de crisisorganisatie ambiëren kunnen ook deelnemen.

Duur

Een dagdeel.

Uitgelicht

Je kan je inschrijven op deze training door een email te sturen naar dccoto@rws.nl met vermelding van de opleiding/training, datum, eigen organisatie en eigen telefoonnummer.