Crew Resource Management

Hoe zinvol individuele roltrainingen ook zijn, in crisisbeheersing zijn het uiteindelijk teams die het werk moeten doen. Alleen daarom al is het zinvol om ze ook als team te trainen. In een teamtraining komen de rollen bij elkaar en kan aandacht worden besteed aan hoe men als collectief wil optreden. Omdat het bij crisismanagement doorgaans lastig is om op voorhand aan te geven wat inhoudelijk gezien de beste oplossing is – dit is meestal afhankelijk van de specifieke situatie – is het minder nuttig om teams te trainen om steeds specifieke oplossingen te kiezen. De opgave is niet zozeer ‘making the right decision’ maar eerder ‘making the decision right’: het is vooral belangrijk om het team inzicht te geven in hoe groeps- en besluitvormingsprocessen binnen een team verlopen, en op welke wijze de teamleden deze kunnen beïnvloeden.

Doel

Crisisteams en de individuele leden ervan moeten over bepaalde vaardigheden (skills) beschikken om een verscheidenheid aan crises het hoofd te kunnen bieden. In een crisis maken die vaardigheden het verschil, beter bekend als ‘the 7 skills’ van Crew Resource Management (CRM). Specifiek gaat het daarbij om de vaardigheden: analyse, communicatie, omgevingsbewustzijn, assertiviteit, leiderschap, aanpassingsvermogen en besluitvaardigheid.

Doelgroep

Voor deze teamtraining is het van belang om een (grotendeels) volledig crisisteam bij elkaar te hebben.

Programma

Door middel van een (online) diagnostisch instrument – voor het in kaart brengen van de diepgewortelde persoonskenmerken van de deelnemer – worden kwaliteiten, zwakke punten en valkuilen in relatie tot de zeven vaardigheden van Team Resource Management in kaart gebracht. Bij de teamtraining wordt gebruik gemaakt van realistische praktijkcases om herkenbaarheid, urgentie en borging in de praktijk te verzekeren.

Voorkennis

Deelnemers in het team dienen vooraf in ieder geval de basiscursus crisisbeheersing doorlopen te hebben en het wordt aanbevolen dat zij ook hun rolspecifieke training gevolgd hebben.

Uitgelicht

Teamtraining

Indien u met uw crisisteam wilt werken aan de onderlinge communicatie en samenwerking om de crisisbesluitvorming van het team te vergroten, dan kan deze TMR-training daarbij helpen. Voor meer informatie, neem contact op met DCCOTO@rws.nl.