Crisisbeheersing en beleid

De wijze waarop beleid in algemene zin een plaats heeft in de afhandeling van een crisis, de consequenties van crisissituaties die voor een departement in beleidsmatige zin kunnen ontstaan en de manier waarop beleidsdirectoraten zich op een crisissituatie kunnen voorbereiden, zijn de thema's van deze module.

Doel

Het doel van deze training is de deelnemers degelijk voor te bereiden op hun rol in de warme fase. Wat wordt van je verwacht en over welke kennis dien je te beschikken? Hierbij is zeker de koude fase van belang waarin je de nodige kennis kunt opdoen.

Doelgroep

Deze training richt zich op collega’s die deze crisisrol al invullen en die hun kennis willen opfrissen. Collega’s die belangstelling hebben om deze rol te gaan bekleden zijn ook van harte welkom.

Onze trainingen zijn bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de (semi)overheid en haar crisispartners.

Programma

Tijdens deze training leer je welke taken en verantwoordelijkheden crisisbeheersing en beleid in de warme fase heeft. Je leert daarnaast stap voor stap hoe je een scherper beeld krijgt van de organisatiegraad in jouw eigen organisatie en op welke punten er lacunes zijn. Ook leer je wat er nodig is voor een betrouwbare alarmerings- en opschalingsprocedure. Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachtspunten naar boven. Juist omdat netwerken van belang is in deze rol, zal aan deze vaardigheid ruim aandacht besteed worden: bijvoorbeeld, hoe geef ik vorm aan netwerkmanagement?

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de Basiscursus crisisbeheersing en de e-learning module Adviseur Crisisbeheersing hebben gevolgd.

Uitgelicht

Maatwerk

Regelmatig blijkt dat organisaties die deel uitmaken van onze ketenpartners en functioneren binnen de departementale crisisorganisatie, behoefte hebben aan maatwerk. Door de uitgebreide ervaring op het gebied van opleidingen, trainingen en oefeningen kan het DCC-IenW assisteren bij het inrichten van maatwerkactiviteiten. Indien u binnen uw eigen organisatie specifieke wensen heeft om via maatwerk uw kwaliteit binnen de crisisbeheersing te vergroten, schroomt u dan niet contact op te nemen met het DCC-IenW via DCCOTO@rws.nl.