Crisisbeheersing voor gevorderden

De verdiepingsmodule Crisisbeheersing voor gevorderden gaat dieper in op hetgeen wat in de basiscursus Crisisbeheersing is behandeld. De basisbeginselen worden herhaald en verder uitgediept met een toelichting van relevante wetgeving en andere organisatorische vraagstukken die verband houden met het bestrijden van rampen en crises. Crisisbeheersing op nationaal niveau krijgt nadrukkelijk meer aandacht.

Doel

Het doel is om aanvullend kennis en inzicht te vergroten in de complexe structuur van de crisis- beheersingsketen in Nederland en kennis over crisisbeheersing op te frissen.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor collega’s die (binnen de Rijksoverheid) al langer werkzaam zijn en enige ervaring hebben in de wereld van de crisisbeheersing. Ook andere medewerkers die geïnteresseerd zijn in de crisisbeheersingsketen kunnen zich aanmelden en natuurlijk degenen die hun eerder opgedane kennis willen opfrissen. Wees er snel bij, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze populaire module, die slechts drie-vier keer per jaar wordt gegeven.

Programma

De training duurt een dagdeel en heeft deels een theoretisch en deel een interactief karakter.

Voorkennis

De basiscursus crisisbeheersing dient vooraf te zijn afgerond en daarnaast dient minimaal enige maanden ervaring in de eigen crisisorganisatie te zijn opgebouwd.

Duur

Een dagdeel.