Crisisbesluitvorming

Besluiten neem je elke dag, vanaf het moment dat je ’s ochtends uit je bed stapt tot het moment dat je er ’s avonds weer in gaat. Je kunt wel onderscheid maken in de soorten besluiten die je neemt en vooral ook onder welke omstandigheden. Er zijn routinematige en niet-routinematige beslissingen, in bekende omstandigheden en in niet-alledaagse situaties.

Doel

De deelnemer wordt bewuster van de mate waarin onze hersenen ons aansturen in het nemen van beslissingen en met name in tijden van hoge stress zoals crisissituaties.

Doelgroep

Crisiscoördinatoren, voorzitters, adviseurs crisisbeheersing en informatiecoördinatoren en andere professionals die te maken kunnen krijgen met besluitvorming in een crisissituatie.

Programma

Beslissingen nemen heeft te maken met informatieverwerking, cognitieve patronen en stimuli uit de omgeving. Besluitvorming verloopt vaak intuïtief en onbewust. Dit brengt grote voordelen maar ook risico’s met zich mee. Hoe gaan besluitvormers om met het nemen van kritieke besluiten in situaties die gekenmerkt worden door een hoge mate van onzekerheid? Je wilt immers geen besluit nemen dat de crisissituatie alleen maar verergert! In deze training neemt een deskundige je mee op weg om meer inzicht te krijgen in hoe onze hersenen ons aansturen in het nemen van beslissingen, met name in tijden waarin je onder hoogspanning staat.

Voorkennis

De basiscursus crisisbeheersing dient vooraf te zijn afgerond.

Duur

Één dagdeel.